Uncategorized

心水抽油煙機推介!吸得勁又唔嘈 鐘意煮野食嘅你必備!

唔好睇我呢個樣,其實我好鍾意食炸雞脾,哈哈~ 我家中兩位「男士」一大一細都一樣,最鍾意食香口嘢,任何煎、炸、炒嘢佢哋都覺得特別好食,所以我每次煮飯都會炒一兩碟小菜先安樂㗎。不過美味背後總是伴隨住一陣陣嘅油煙味,所以唔可以只顧住食,抽油煙機好重要!今次推介我心水嘅抽油煙機,家人健康靠晒佢。

點解抽油煙機同家人健康都有關?因為每次煎炒炸嘢食,廚房一定有油煙,抽油煙機唔夠力嘅話,大量油煙會留喺廚房,仲有機會滲出廳,陣油煙味久久不散!我最近睇過一D 網上文章,油煙除咗難聞仲會損害人體健康,長期吸入油煙仲可以引起慢性咽炎、鼻炎、氣管炎等呼吸道疾病,甚至會增加患肺癌的風險,都幾得人驚!

所以每位一家之「煮」除咗努力鑽研廚藝煮好餸俾屋企人食,喺減少油煙嘅處理上都要不遺餘力,想減少油煙嘅「毒害」,一部性能良好嘅抽油煙機最重要,全家人嘅健康靠晒你,點揀部好抽油煙機,千祈唔好忽略,一定要用心挑選。

心水抽油煙機推介

揀抽油煙機唔係淨係睇顏色同睇樣,除咗要fit 你個廚房,最重要係性能良好,我一直都有留意親友用過讚好嘅抽油煙機推介,再上網研究大家嘅評價,綜合發現Towngas TGC EXCEL 系列抽油煙機確係好嘢!

見到呢啲功能已經好吸引,我當然都有親身去Towngas嘅客戶中心了解吓,職員好有禮貌,好耐心咁講解示範俾我睇,原來TGC EXCEL 系列嘅抽油煙機真係性能強勁又唔嘈,佢仲係「最強爐具榜」中嘅「寧靜勁抽王」,有埋消委會測試認證㗎。

其實揀抽油煙機同揀吸塵機一樣,性能強係靠個馬達,而直流變頻馬達仲可以做到靜音嘅功能,每次開抽油煙機就唔使嘈到出廳!煮飯時亦唔怕被部抽油煙機嘈到我聽唔到亞仔叫我啦。

易清潔都係好吸引嘅地方,冇人鍾意洗抽油煙機,哈哈….. 哩款型號成個不銹鋼機身、玻璃面都好易抺。金屬油煙過濾網又易拆,基本上拆出嚟浸吓梳打水,一過水就乾淨晒,完全無難度啦。

價錢方面係咁嘅,記得留意吓間唔中會有優惠㗎。我都等緊佢地減價,到時候換左部抽油煙機先 XDXDXD

其實想揀一部好嘅抽油煙機,照顧家人健康冇想像中咁難,大家鍾意我嘅抽油煙機推介嘅話,可以去Towngas 客戶中心親身睇吓呀。全港分店好多,差不多各區都有,除咗抽油煙機仲可以睇埋煤氣煮食爐、廚櫃,仲有其他廚具產品,都幾好行。

::::::::追蹤Mrs Co:Lam 凱林家生活 :::::::::

如果喜歡我的分享,記得追蹤埋「Mrs Co:Lam 凱林家生活」其他平台,更快知道更多更好的有趣資訊。

Mrs Co:Lam 凱林家生活

Facebook: www.facebook.com/mrscolam

Instagram: www.instagram.com/mrscolam

Email: hello@mrscolam.com

Website: www.mrscolam.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *