Beauty

ASTALIFT 啫喱保濕精華

老公最近對我用嘅啫喱保濕精華好有興趣,因為鍾意玩相機嘅佢見到隻精華印住FUJIFILM,即刻變身好奇寶寶行過嚟問我係啲乜。我話佢知,其實ASTALIFT係由日本FUJIFILM研發嘅抗氧化護膚品牌,將FUJIFILM菲林研究80幾年經驗…

Mrs Co:Lam 凱林家生活發佈於 2019年1月21日星期一

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *