LifestyleMom & BabyUncategorized

一招解決鼻痕痕,最正嘅冷氣濾網推介!

唔經唔覺開咗冷氣一段時間,個鼻開始成日覺得痕,連Bat Bat 都變身「如花」成日想撩鼻哥,好核突㗎~ 雖然鼻敏感唔算太嚴重,但到底點先可以令個鼻舒服啲?諗諗吓,原來係媽媽唔啱!

上兩星期我先突然記得原來係我唔記得洗冷氣機隔層網,一打開嚇死我,積塵厚到呢~~~ 除咗立即沖洗,媽媽我今次都學精咗,喺冷氣隔塵網上加多張  #3M靜電空氣濾網,佢嘅過濾效能比一般冷氣機隔塵網高40倍,可以有效過濾PM 2.5微粒、細菌、塵蟎及其碎屑、微塵、動物毛毛、花粉,仲有霧霾。

話晒小朋友呼吸系統發展仲未成熟,所以更加要好好保護佢嘅呼吸道,唔好輕易被致敏源誘發呼吸道疾病,否則好長手尾⋯⋯

因為好多研究都發現,室內空氣質素往往比室外更差,原因係室內空氣trap住晒唔流通,污染物更加難被吹散,所以我哋嘅屋企其實佈滿肉眼見唔到嘅致敏源,加上疫情令我哋長期留在家中,吸埋吸埋啲污染空氣,咪會覺得眼、鼻、喉嚨都唔舒服囉。如果再唔認真處理呢個問題,仲會引致頭痛、嚴重鼻敏感或者哮喘㖭!

依家我哋用咗3M™️靜電空氣濾網兩星期,覺得空氣質素已經改善咗好多,而家個鼻完全唔痕!Bat Bat 都唔使再做如花~~ 空氣好清新! 同埋我發現,3M™️靜電空氣濾網唔止可以有效過濾微細粒子,部冷氣仲可以保持良好嘅通風量,開冷氣至涼爽需要嘅時間完全唔覺得受影響。

而且安裝同更換都好方便,全程我都唔使向Bat 爸撒嬌叫佢幫手換,因為實在太簡單,我自己剪裁完,再用附送嘅皺紋貼紙貼好,需時都只係幾分鐘,唔使等佢啦。

包裝上建議濾網兩個月後更換(因環境而異),所以我喺附送嘅label 上寫咗7月15日,再貼喺冷氣機上提醒自己,到時再同大家分享下兩個月後嘅使用情況啦。 (記得 Like 凱林家生活 FB / IG 留意喇!)

#3M #靜電空氣濾網 #守護全家呼吸健康 #淨化空氣 #3M空氣淨化系列 #3M靜電空氣濾網 #過濾致敏原

==========

如果喜歡我的分享,記得讚好我的Facebook專頁「Mrs Co:Lam 凱林家生活」,更快知道更多更好的有趣資訊。

Mrs Co:Lam 凱林家生活

Facebook: www.facebook.com/mrscolam

Instagram: www.instagram.com/mrscolam

Email: hello@mrscolam.com

Website: www.mrscolam.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *